Skip to content

Väldigt många dyker i Sverige idag. Ännu fler är nyfikna på våra undervattensmiljöer och det marina kulturarvet. 

Utställningar 2021

Utställningen Svenska dykpionjärer belyser svensk sportdykning på 1950- och 1960-talen och är spännande både för intresserad allmänhet och för dykare.

Nytt 2021: Skeppen Amasis och Antares historia berättas, och hur vraken upptäcktes av dykföreningen Tång-Johans vänner i Lysekil. Vi visar flera föremål som aldrig tidigare visats upp, inklusive skeppsklockor. Flera nya montrar har tillkommit, liksom dykdrake och tryckkammare.

Vi har valt ut spännande godbitar ur den stora dykhistoriska samlingen för denna utställning. Ämnet är valt apropå att svensk sportdykning fyllt 60 år, och vi visar hur svensk sportdykning startade.

Leif-Nordin-med-AGA-helmask_700pz

Våra aktiviteter

Aktiviteter för allmänhet och ibland för medlemmar. Här visas både kommande och genomförda aktiviteter i kronologisk ordning med färskast först.

Hasse Carlsson Ubåtshasse Dykning I Lysekil 1962

Bildföredrag dykning, Antares och Amasis

Kom och hör Hasse berätta om hur de upptäckte Antares, tidiga dyk på Amasis och hur han tog…

Vi berättar

Nyheter och dykhistoriska berättelser.

Stöd vidareutvecklingen av dykmuseet

Varför ett museum?

2018 fyllde Svensk sportdykning 60 år och det var dags att skapa ett museum för sportdykningen. Ett museum som väcker intresse för dykning, havet och miljöerna under ytan. Det kan vara en naturlig kunskapsplats för dykare, forskare och studenter. Och det kan vara ett väldigt spännande besöksmål i Bohuslän!

Utvecklingen inom dykning går väldigt fort och när nu sportdykningen redan funnits 60 år i Sverige är det på tiden att  visa upp utrustning från tiden och de fina samlingar som finns.  Där har du några skäl till att Lysekils dykmuseum kom till.

Hasse som filmar, år 1965

The sea, once it casts its spell, holds one in its net of wonder forever.

– Jacques Yves Cousteau

Back To Top