skip to Main Content

Premiärutställning som visar svensk sportdykning på 1950- och 1960-talen

Den 7 juli 2018 öppnade Föreningen Lysekils Dykmuseum sin första dykhistoriska utställning. Utställningen belyser svensk sportdykning på 1950- och 1960-talen och är spännande både för dykare och intresserad allmänhet.

Vi har valt ut spännande godbitar ur den stora dykhistoriska samlingen för denna premiärutställning. Ämnet är valt apropå att svensk sportdykning fyller 60 år i år.

Detta är första steget på väg mot ett dykmuseum och vi har fått förmånen att hyra en del av Skandiamuseet i Lysekil. Utställningen kommer att finnas på plats under sommaren och hösten 2018. Perioden kan även komma att förlängas. Med utställningen vill vi väcka intresse för det dykmuseum som ska komma i framtiden, med större ytor och fler utställningar.

Gruppbokning

Utställningen går att besöka både som grupp och som privatperson. För gruppbokning kontakta Stig Insulan eller Anette Bargel i styrelsen.

Öppettider

Premiär lördagen 7 juli kl. 13-17.

Lördagar 14/7-1/9 kl. 15-17.  Då har vi personal på plats.  Lördagen den 18 augusti är byggnaden öppen kl. 10-17, med anledning av Tändkulemotorns dag. Personal från Föreningen Lysekils Dykmuseum finns på plats.

Man kan även se utställningen torsdagar kl. 18-21. Då är Föreningen Laurins personal på plats, men inte vi.

Inträde 60 kronor.

Hitta till Skandiamuseet & föreningen Lars Laurin

Ingången till lokalen ligger mellan två gator, så lättast är att köra till Verkstadsgatan 4 och använda parkeringen där. Ta sedan sikte på byggnaden som är lätt orange och gå in i gången med byggnaden på din högra sida. Då kommer du snart till en grön dörr och där ska du in, in i den orange:a byggnaden.  Själva utställningen är sedan en trappa upp och hiss finns.

Välkomna!

Kartskiss till entrédörren

 

Klickbar karta till Skandiamuseet

Back To Top