Skip to content

För att förverkliga visionen om ett dykmuseum har Föreningen Lysekils Dykmuseum bildats.

Därför finns föreningen

Myndigheter och företag behöver en organisation att kontakta gällande planerna för dykmuseet. Därför bildades föreningen (juni 2017) för att samla alla som önskar sig ett dykmuseum på västkusten. Och vi behöver visa att många önskar sig museet, genom att föreningen blir stor. Bli gärna medlem.

Så här blir du medlem

Enkelt! Du kan bli medlem här på hemsidan och swisha in din betalning till oss. Vi ordnar flera medlemsaktiviteter under året, som filmvisning och föredrag, gemensam dykning, målardagar m.m.  Vi gör också e-brev med nyheter till medlemmarna. Självklart är du också välkommen att engagera dig i föreningen, arbeta med oss och knyta kontakter inom föreningen.

Föreningen är ideell och har tre huvudsyften:

  1. Att verka för att få till stånd ett permanent dykhistoriskt museum i Lysekil.
  2. Att svara för driften av ett sådant museum, samt på olika sätt bidra till finansieringen av det.
  3. Att genom program- och annan verksamhet lyfta fram svensk dykhistoria och -teknik, i synnerhet sådan med anknytning till Lysekilsområdet och Västkusten.

Ett mål för att uppnå ovan syften:
Samarbeta med aktörer som dykcentra, dykbransch- och klubbar, besöksnäring, Havets Hus, lokala företag, föreningar och forskningscentra.

Föreningens bakgrund

Initiativet till föreningen togs av Staffan von Arbin och Stig Insulán.

Redan 2016 höll Staffan och Stig sonderande möten med dels Havets Hus vd och Lysekils kommuns turismutvecklare (2016-04-22), dels med Leaderkontoret i Lysekil och Lysekils kommuns  marina näringslivsutvecklare (2016-06-03) för att diskutera och konkretisera tankarna kring ett dykmuseum i Lysekil.

Det stod efter dessa möten klart att det fanns ett behov av att formera en organisation för att kunna driva frågan vidare. Av olika anledningar kom dock arbetet med att bilda en sådan organisation att dra ut på tiden. Ett första möte avhölls i Lysekil den 11 maj 2017 med en mindre krets intresserade, varvid en interimsstyrelse bestående av Staffan von Arbin, Stig Insulán, Gert Oxby, Vidar Öresland och Anette Bargel tillsattes.

Föreningen bildades formellt den 13 juni 2017 vid ett konstituerande möte på Oscars i Lysekil. Till detta möte infann sig inte mindre än 35 personer. Föreningens namn fastställdes av mötet till Föreningen Lysekils Dykmuseum. Stadgar för föreningen antogs och en ordinarie styrelse valdes. I samband med mötet höll Lysekilsdykaren Ingemar Larsson ett uppskattat föredrag om Tångjohans vänner och pionjärdykningarna på vraken efter de tyska fartygen Amasis och Antares.

Betalningssätt

Swish: 123 266 80 36

Bankgiro: 536-7362

Organisationsnummer

822003-9021

Postadress

Föreningen Lysekils dykmuseum
c/o Staffan von Arbin
Skredsviks bua 432
451 97 Uddevalla

A lot of people attack the sea, I make love to it.

– Jacques Yves Cousteau

Back To Top