Skip to content
Carl-Gustav von Konow

Styrelsesuppleant

  • Smeknamn Dykman
  • Dykt sedan 1960-talet
  • Anvarat för dykare inom Kustbevakningen
  • Stort kontaktnät i dykkretsar

Invald 190303.

Back To Top