Skip to content
Jan-Otto Pettersson

Valberedning, sammankallande

  • Dykt sedan 1960-talet
  • Röjdykare och dito instruktör
  • ROV-operatör/förare
  • Forskare
  • Stort kontaktnät i dykkretsar
Back To Top