Skip to content

Styrelseledamot

  • Dykt sedan slutet 1950-talet
  • Innovatör av dykutrustning
  • Grundare av SI-Tech
  • Invald i Swedish Divers’ Hall of Fame
  • Stort kontaktnät i dykkretsar
Back To Top